Team "Nuenen dwers noar Banjul"

14 augustus 2018 - Nuenen, Nederland

Team "Nuenen dwers noar Banjul" zal deelnemen aan de Antwerpen-Banjul Challenge om een rolstoelbus in 3 weken tijd naar Gambia te vervoeren tbv Kololi, een woonvoorziening voor kinderen met een verstandelijke beperking.

John Olsthoorn zal samen met Hans Manders, beide woonachtig in Nuenen, een

Pasfoto John     Hans Manders     auto dwers      

 rolstoelbus naar een woonvoorziening voor kinderen met  een verstandelijke beperking van Stichting "Second Home" in Kololi, Gambia brengen.

Gambia is het kleinste land van Afrika. Het is in oppervlakte niet groter als Noord-Brabant en Gelderland samen. Er wonen iets meer als 2,0 miljoen mensen. 63% van de bevolking is analfabeet.

In het land heerst bittere armoede. Ruim 61% van de bevolking leeft onder de armoedegrens van $ 1,25 per dag. Ook de gezondheidszorg staat er op een laag pijl. De gemiddelde levensverwachting is er nog geen 60 jaar. Bij ons is die ruim 25 jaar hoger.

Nog geen 3% van de bevolking is ouder dan 65 jaar en het gemiddelde jaarinkomen is slechts 1500 euro. De positie van families met kinderen met een verstandelijke beperking is zo mogelijk nog slechter en wordt door de samenleving stelselmatig genegeerd

De doelstelling van de stichting "Second Home" is het onderhouden en runnen van een woonhuis voor kinderen met een verstandelijke beperking inclusief het initiëren van een bestendige toekomst.

Omdat het belangrijk is dat de kinderen het contact met ouders niet verliezen is er gekozen voor een woonvorm waarbij ze in de weekeinden nog gewoon naar huis gaan. De kinderen gaan gedurende de week overdag naar The Methodist Special School. Op deze school leren ze noodzakelijke vaardigheden waardoor blijvende verbeteringen in het leven van deze kansarme kinderen worden bijgebracht. Dit doen wij door de kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven in staat te stellen hun mogelijkheden te vergroten om volledig in de samenleving te kunnen participeren.

           Rolstoelgebruiker Second home              logo second home

Met de donatie van de Challenge werd al een multifunctionele ruimte gecreëerd en de watervoorziening werd in orde gemaakt.

Dit alles gebeurt echter in een gehuurd pand. Voor de toekomst van dit project zijn er plannen om een eigen gebouw te realiseren en is er ook contact met de regering van Gambia. Het is immers de bedoeling dat dit een echt Gambiaans project gaat worden. Om dit project een toekomst te geven, is er geld nodig voor het verzorgen van de kinderen (kleding, voedsel, water, medische zorg), het vervoer van en naar de school en de personeelskosten.
De vaste maandelijkse kosten bedragen nu al 600 euro.
Desondanks ziet de stichting toch kans om te sparen voor het realiseren van een eigen onderkomen door het organiseren van allerlei activiteiten.


Wilt u dit mooie project een steuntje in de rug geven om de bouwplannen en toekomstverwachtingen te realiseren? Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar Stichting Second Home en komen direct ten goede aan de woonvoorziening Kololi in Gambia. Informatie over deze Nederlandse Stichting vindt u op hun website stichtingsecondhome.nl

Wilt u ook bijdragen om de woonvoorziening van de kinderen met een verstandelijke beperking in Kololi te verbeteren dan kunt u uw gift overmaken op rekening NL19ABNA0576923044 t.n.v. Derdengelden Notaris Fokkema, Nuenen, onder vermelding van 'Kololi'.

                        Een kleine bijdrage maakt een groot verschil!

We nodigen u uit om een 10 euro donatie te maken (meer mag natuurlijk ook).

We zullen op de achterkant van onze Mercedes Bens Sprinter 308 CDI een speciale vermelding maken van alle donateurs. U kunt tevens de vorderingen van onze tocht meebeleven door in te schrijven op deze website.

We zullen reisverhalen posten met foto’s van onze avontuurlijke reis van Antwerpen, via Frankrijk, Spanje, Marokko, Westelijke Sahara, Mauretanie, Senegal en uiteindelijk Banjul de hoofdstad van Gambia, waar we eind oktober aankomen. Na afleveren van onze rolstoelbus en bezoek aan de woonvoorziening Kololi zullen we op 6 november weer huiswaarts keren.

                              schild Challenge zonder jaartal

Met de Antwerpen-Banjul challenge gaan we gezamenlijk, met 50 andere deelnemende teams, die elk hun eigen doel hebben, sponsorgelden ophalen voor de vele goede doelen in Gambia. Voor meer informatie over onze geplande reis, welke 6 oktober zal beginnen, om de rolstoelbus via 7 landen door de Sahara naar Kololi, Gambia te brengen, ga naar http://www.antwerpenbanjul.com

Alvast reuze bedankt voor uw fantastische bijdrage.

Foto’s